Gói trả sau V300N Viettel - Cập nhật ưu đãi

Viettel đã thay đổi ưu đãi và tên hàng loạt gói…

Cách đăng ký gói V250N Viettel - Điều kiện nhận ưu đãi

Viettel đã thay đổi ưu đãi và tên hàng loạt gói…

Đăng ký gói cước trả sau V200N Viettel - Chính sách mới

Viettel đã thay đổi ưu đãi và tên hàng loạt gói…

Đăng ký gói trả sau Viettel V160N - Điều kiện và cách đăng ký

Với nhu cầu liên lạc cũng như sử dụng data internet…

Miễn phí tới 1000 phút ngoại mạng/Quốc tế với gói B1000 trả sau Viettel

Miễn phí 60 phút đầu/cuộc gọi nội mạng 1000 phút…

B700 - Đăng ký trả sau Viettel miễn phí gọi nội/ngoại mạng

Miễn phí 60 phút đầu/cuộc gọi nội mạng 700 phút…

B500 gói cước trả sau Viettel truy cập không giới hạn dung lượng

Miễn phí 60 phút đầu/cuộc gọi nội mạng 500 phút…

B400 Viettel - Miễn phí gọi nội mạng, thả ga gọi ngoại mạng

Miễn phí 60 phút đầu/cuộc gọi nội mạng 350 phút…

B350 - gói cước trả sau Viettel cực ưu đãi

B350 Miễn phí 60 phút đầu/cuộc gọi nội mạng 300…